Bizi Takip EdinYeni Lyo-Ready™ Direct DNA LAMP Gaita ve RNA/DNA LAMP Gaita master mixleri gliserol içermez ve sıvı formatta kullanıma uygundur. Soğutma gerektirmeden ortam sıcaklığında stabil testler oluşturmak için liyofilize edilebilir. Kullanıma hazır mixler olarak, hastalığa özgü primerler ve probların eklenmesi dışında başka bir optimizasyona gerek yok.


İshalli hastalık, dünya çapında sekiz ve beş yaşın altındaki çocuklarda 2’nci önde gelen ölüm nedenidir. Çeşitli bakteriyel, viral ve paraziter organizmalardan kaynaklanır ve genellikle fekal-oral yolla veya gıda kaynaklı bulaşma yoluyla yayılır. Tanı testleri, özellikle bakım noktası (POC), gastrointestinal enfeksiyonların hızlı tanımlanmasını ve doğru tedaviyi sağlamak için gereklidir


Yeni Lyo-Ready™ Direct DNA LAMP Gaita ve RNA/DNA LAMP Gaita mixleri, piyasadaki ilk gaita örneğine özgü izotermal mixlerdir! İşlenmemiş gaita örnekeri ve direkt LAMP yöntemleri (ekstraksiyon olmadan) kullanılarak gastrointestinal point-of-care teşhisi için özel olarak tasarlanmıştır.

Diğer Bilgiler