Bizi Takip Edin
Transfüzyon için kullanılacak tüm kan, HIV, Hepatit B & C, HTLV, Frengi, Zika ve Batı Nil virüsü gibi bazı bulaşıcı hastalıkları için test edilir. Kan aktarımını güvenli tutmak için tarama çözümleri, enfeksiyonun çok erken aşamalarında patojenleri tespit edebilmelidir.


Geleneksel olarak kan örneklerinde bulunan PCR inhibitörleri (örneğin, hemoglobin, IgG, laktoferrin ve lökosit DNA), erken evre enfeksiyonlarda mevcut olan düşük seviyeli viremiyi tespit edebilen moleküler tahlillerin geliştirilmesinde önemli zorluklar ortaya çıkarmıştır. Bunun üstesinden gelmek için Meridian, özel olarak tasarlanmış inhibitör toleranslı master mixler geliştirmiştir.


Air-Dryable™ ve Lyo-Ready™ Direkt DNA/RNA qPCR Kan Mixleri:

Tam kan, plazma veya serum örneklerinden doğrudan qPCR ve RT-qPCR için geliştirilmiştir. DNA ve RNA'nın tek basamaklı kopyalarına kadar son derece hassas algılama sağlar.


Düşük LOD 1 Adımlı RT-qPCR:

Düşük seviyeli vireminin (5 IU/mL'ye kadar) saptanması için tasarlanmıştır ve otomatikleştirilmiş multipleks platformlar için dUTP ile formüle edilmiştir. Karışım, CE-IVD İşaretli NAT Kan Bankacılığı testi için başarıyla benimsenmiştir.


Diğer Bilgiler