Follow Us

Services of Ardi Medikal

Useful Information from Ardi Medikal

EPİGENETİK NEDİR

EPİGENETİK NEDİR

Epigenetik, DNA sekansını değiştirmeyip DNA, protein ve RNA’ların fonksiyonunun ve regulasyonunun değişimi ile sonuçlanan modifikasyonları içerir. Embriyo sürecinden itibaren epigenetik patern hücreye ve dokuya özgü olarak gelişmekte, hücre farklılaşması ve fenotipi oluşturmaktadır…

Read More
DNA Metilasyonu ve MSP PCR Standardizasyonu

DNA Metilasyonu ve MSP PCR Standardizasyonu

Çoğu DNA metilasyon analizinde bisülfit conversiyonu yapılmış DNA numunesi kullanılmaktadır. Bisülfit conversiyon işlemi DNA numunesinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini dramatik olarak değiştirmektedir….

Read More
Doğru TAQ Enzimi Seçimi

Doğru TAQ Enzimi Seçimi

Başarılı PCR iki kritik bileşime bağlıdır. En iyi sonucu verecek şekilde optimize edilmiş reaksiyon buffer ve yüksek kaliteli thermostable DNA polymerase (Taq DNA polymerase gibi)….

Read More