Epigenetik Nedir?

Epigenetik, DNA sekansını değiştirmeyip DNA, protein ve RNA’ların fonksiyonunun ve regulasyonunun değişimi ile sonuçlanan modifikasyonları içerir...

DNA Metilasyonu ve PCR Standardizasyonu

Çoğu DNA metilasyon analizinde bisülfit conversiyonu yapılmış DNA numunesi kullanılmaktadır. Bisülfit conversiyon işlemi DNA numunesinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini dramatik olarak değiştirmektedir….

Doğru TAQ Enzimi Seçimi

Başarılı PCR iki kritik bileşime bağlıdır. En iyi sonucu verecek şekilde optimize edilmiş reaksiyon buffer ve yüksek kaliteli thermostable DNA polymerase ( Taq DNA polymerase gibi)...

ChIP (Chromatin Immunoprecipitation)

ChIP (Chromatin Immunoprecipitation), çok sayıda faktöre bağlı olarak başarısızlıkla sonuçlanabilecek, teknik olarak oldukça zor bir yöntemdir...