Bizi Takip Edin

Kolon Kanserinde ZYMO İzolasyon Kitimiz Kullanılarak Önemli Bir Araştırma Gerçekleştirildi!🥳

Kolon Kanserinde ZYMO İzolasyon Kitimiz Kullanılarak Önemli Bir Araştırma Gerçekleştirildi!🥳

Kolon Kanserinde ZYMO İzolasyon Kitimiz Kullanılarak Önemli Bir Araştırma Gerçekleştirildi!🥳


Deneyin izolasyon aşamasında Zymo kitlerimiz tercih edildi. 🚀

⚡Araştırmada "Etnik Farklılıklara Göre Genetik Belirleyicilerin Değişkenliği" konusu üzerine çalışıldı. 

Yapılan araştırmada sporadik kolon kanserinde mikrosatellit instabilitesi nedeniyle meydana gelen alternatif bir tümörogenez yolu tanımlandı, bu tümoregenez yolağı, BRAF genindeki mutasyonlar tarafından tetiklendiği gözlemlendi. Kolorektal kanser dünya genelinde en yaygın kanser türüdür ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Afrika kökenli Amerikalılar diğer popülasyonlara göre daha yüksek bir insidansa sahiptir. Omani, İranlı ve Afro-Amerikalı hastalardaki sporadik kolorektal kanserlerin mikrosatellit instabilitesi, eşleşmemiş onarım genlerinin (hMLH1, hMSH2) ekspresyon durumu ve BRAF (V600E) mutasyonunun varlığı incelendi. Omani grubunda, BRAF mutasyonlarına sahip tüm tümörler kolonun sol tarafında bulunurken, Afrika kökenli Amerikalılarda, BRAF mutasyonlarına sahip tümörlerin %88'i kolonun sağ tarafında bulundu. Afro-Amerikalılarda tümörlerin %31'i MSI-H olarak gözlemlenirken, bu oran İranlılarda %26 ve Omanililerde %13 olarak tespit edildi.


🧬Makalenin linki: https://link.springer.com/article/10.1186/1476-4598-7-68 


Diğer Habeler