Bizi Takip Edin

COVID-19 Aşısının Kalp Krizi ve Kan Pıhtılaşması Riskini Azalttığı Gözlemlendi!

COVID-19 Aşısının Kalp Krizi ve Kan Pıhtılaşması Riskini Azalttığı Gözlemlendi!

COVID-19 Aşısının Kalp Krizi ve Kan Pıhtılaşması Riskini Azalttığı Gözlemlendi:  10 milyon COVID-19 aşısı olmuş kişi ile 10 milyon aşılanmayan kişinin sağlık verilerinin karşılaştırıldığı çalışma yapıldı. 

Bu çalışmanın amacı COVID-19 aşısının COVID-19 sonrası kardiyak ve tromboembolik komplikasyonlar arasındaki ilişkiyi incelemektir. İngiltere, İspanya ve Estonya'dan gelen elektronik sağlık kayıtlarını kullanarak ulusal aşı kampanyalarına dayalı bir çalışma yapılmıştır. Aşı dağıtımı dört aşamaya ayrılmış ve belirlenmiş kayıt dönemleriyle gerçekleştirilmiştir. Her aşama, SARS-CoV-2 enfeksiyonu veya COVID-19 aşısı geçirmemiş tüm uygun bireyleri içermiştir. Aşı durumu zamanla değişen bir maruziyet olarak ele alınmıştır. Sonuçlar, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonraki dört zaman diliminde (0–30, 31–90, 91–180 ve 181–365 gün) kaydedilen kalp yetmezliği (KY), venöz tromboembolizm (VTE) ve arteriyel tromboz/tromboembolizm (ATE) üzerine odaklanmıştır.

Gözlenen ve gözlenmeyen karışıklığı en aza indirmek için eğilim puanı örtüşme ağırlığı ve ampirik kalibrasyon kullanılmıştır. Fine-Gray modelleri, alt dağılım tehlike oranlarını (sHR) tahmin etmiştir. Rastgele etki meta-analizleri, farklı aşamalardaki kohortlar ve veritabanları arasında yapılmıştır.

Sonuç olarak, çalışma 10.17 milyon aşılanmış ve 10.39 milyon aşılanmamış kişiyi içermiştir. Aşılanmanın, COVID-19 sonrası VTE, ATE ve KY risklerini azalttığı görülmüştür. Örneğin, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonraki 0–30 gün için meta-analitik sHR'ler, sırasıyla 0.22, 0.53 ve 0.45 olarak bulunmuştur. 91–180 günlerinde ise sHR'ler sırasıyla 0.53, 0.72 ve 0.61 olarak bulunmuştur.

Sonuç olarak, COVID-19 aşısının post-COVID-19 kardiyak ve tromboembolik sonuçların riskini azalttığı ve bu etkilerin aşılananlar ile aşılanmayanlar arasındaki hastalık şiddetindeki farklarla tutarlı olduğu görülmüştür.


Makalenin linki: https://heart.bmj.com/content/early/2024/01/24/heartjnl-2023-323483 

Diğer Habeler