Zymo Research (USA)
DNA ve RNA İzolasyon/Purifikasyon Kitleri, Plasmid İzolasyon Kitleri, DNA Metilasyon Kitleri, Bakteri ve Maya Transformasyon Kitleri, Klonlama Ürünleri, Homogenizatör Cihazları…
Bioline (ENGLAND)
PCR Enzimleri, RT-PCR Mastermix, miRNA Array Paneli, DNA ve Protein Ladder, DNA/RNA Purifikasyon Kitleri, Cdna Sentez Kitleri, PCR Reaktifleri, Klonlama Ürünleri….
Bio Molecular Systems (Australia)
Real Time PCR Cihazı
Active Motif (USA)
Epigenetik, Kromatin ve Gen Regulasyonu İlgili Ürünler, ChIP Hazırlama Kitleri, ChIP Grade Antikorlar, Recombinant Protein ve Enzimler, miRNA Mimic ve İnhibitörleri, Histon Modifikasyonları ve Transcription Factor Elisa Kitleri, Transfection Reaktifleri...
Qsonica (USA)
Sonicator Cihazları
Expedeon (İngiltere)
WB ürünleri, Hazır Protein Jelleri, Protein İzolasyon Kitleri, Bradford ve BCA Protein Ölçüm Kitleri, ECL Solüsyonları, Protease İnhibitör, Protein Ladder, WB Buffer ve Membranları
WealtecCorp(USA)
Gel Electrophoresis Cihazları, WB Blotlama Cihazı, Termal Cycler Cihazları, Moleküler Görüntüleme Sistemleri, UV-VIS Spektrofotometre, WB Rapid PAGE PrecastGels..
Bencmark Scientific(USA)
Vortex, Mikrosantrifüj, Shaker, İnkübatör, Sterilizatör, Kuru Blok Isıtıcıları, Otoklav, Homogenizatör Cihazları..
Neuation (India)
Micro Centrifuge, Stirrer, Shaker..
Abgent (USA)
Primer Antikor, Seconder Antikor, Protein ve Peptid, cDNA Clones...
CLS (Germany)
Canlı Hücre Temini
ATCC (Europe)
Canlı Hücre ve Hücre Kültürü Medium
Boster Biologicals(USA)
Human, Mouse, Rat Spesifik Araştırma Elisa Kitleri, Primer ve Seconder Antikorlar, Protein İzolasyon Kitleri , Protein Ölçüm Kitleri, WB Hazırlama ve Analiz Ürünleri..
Fine Test (China)
Elisa Kitleri
Assay Biotechnology(USA)
Human, Mouse, Rat Spesifik Elisa Kitleri, Antikor, Proteinler ..
Sunred Biological (China)
Human, Mouse, Rat ve Diğer Türlere Spesifik Elisa Araştırma Kitleri
Bluegene(China)
Human, Mouse, Ratve Diğer Türlere Spesifik ElisaAraştırma Kitleri
Oxford Biomedical(USA)
Oxidative Stres, Signal Transduction,Vascular Biology, Cytokines Assay Kits, Protein, Antikor..
Cayman Chemicals(USA)
Endocrinology, Oxidative İnjury, Metabolism, Neuroscience Araştırma ElisaKitleri
Phoenix Peptide (USA)
Peptid Araştırma Elisa Kitleri, Antikorlar, Peptid ve Proteinler…
ICL Labs(USA)
Türe Spesifik Protein Elisa Araştırma Kitleri
Biovendor(Çek Cumhuriyeti)
Araştırma Elisa Kitleri
DRG (USA)
Araştırma Elisa Kitleri
Axis-Shield(İskoçya)
Homocysteine Elisa Kiti
Santa Cruz (USA)
Çok Çeşitli Yöntemlerde Kullanmak Üzere Geniş Skalada Antikor Paneli
Prospec (USA)
Recombinant Protein