DOĞRU TAQ ENZİMİ SEÇİMİ 

Başarılı PCR iki kritik bileşime bağlıdır. En iyi sonucu verecek şekilde optimize edilmiş reaksiyon buffer ve yüksek kaliteli thermostable DNA polymerase ( Taq DNA polymerase gibi)….


DNA polimerazların dört temel özellikleri araştırmalar için ihtiyacınız olan en iyi enzimi tanımlar :


Thermal Stability

Yüksek sıcaklıklardaki yarılanma ömrü, dayanıklılığı

Extension Rate

Kalıbı uzatma oranı : baz/sn

Fidelity

Yanlış eşleşmiş nükleotidleri düzeltme kabiliyeti

Processivity

Kalıptan ayrılmadan kalıba ilave ettiği nükleotid sayısıBu dört değişkenin farklı konfigürasyonları ile farklı DNA polimerazlar üretilmektedir.Bunlar:

Standart DNA Polimerases

Rutin PCR için uygundur. Örneğin,amplifiye edilmiş ürün ve ürün boyutu tespiti, T/A klonlama vektörleri içine

doğrudan ekleme yapma ve tek merkezli A kuyruk üretimi


Hot-start (HS) Polymerases

Kurulum sırasında spesifik olmayan bir ürün amplifikasyonunu baskılayarak istenen ürünün verimini arttırmak için kullanılır. Hot-start ,DNA kalıp miktarı düşük olduğunda, DNA kalıplarının oldukça karmaşık yapıda ya da multiplex PCR’da olduğu gibi birden fazla primer çifti olduğunda kullanışlıdır.


High-fidelity polymerases

Bunlar, uzayan DNA zincirindeki hatalı bazların eşleşmesini önlerken kalıp DNA dan yapılan DNA sentezinin doğruluğunu arttırır.Amplifie ürünün kolonlanması ve ekspresyonu, mutagenesis çalışmaları ve ilgili uygulamalarda proofreading özellikli enzimler kullanılmalıdır.


Polymerases for amplification of long amplicons

Uzun amplikonların amplifikasyonları, standart DNA polimeraz processivity özelliği ile proofreading  polimerazların doğruluğu özelliklerinin kombinasyonudur.Bu,genomik DNA dan 25kb kadar uzun amplikonlar vermek için, iki polimeraz ile optimize edilmiş bir tamponun karıştırılmasıyla elde edilir.

Aşağıda belirtildiği gibi PCR enzim seçimini gerçekleştirebilirsiniz:                                             

• Genel ve rutin PCR için, standart DNA polimeraz (MyTaq)

• Temiz ürün ve yüksek verim için hot-start polimeraz  (MyTaq HS, MyFi)

• Gen ifadesi ya da mutagenez deneyleri için hata düzeltme aktivitesine sahip  bir enzim  (ACCUZYME, VELOCITY)

• Uzun amplikonlanlar için, long-range DNA polimeraz (RANGER)


ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Hot-Start

Hot Start DNA polimeraz  spesifik olmayan ürün amplikasyonunu ve primer-dimer oluşumunu  baskılayarak  istenilen ürünün verimini arttırmak için kullanılır. Hot Start PCR, DNA kalıbının çok kompleks olduğunda,  düşük miktardaki DNA kalıplarının amplikasyonlarında ve multiplex PCR uygulamalarında  oldukça kullanışlıdır.

Fast PCR

Hiçbir DNA polymerases 30 dakikadan daha az sürede PCR yapamaz ve 1kb/30 saniye’den daha az extention oranına sahip değildir. Yüksek doğrulukta ürün elde etmek için işlem hızı önemlidir

 

High-Fidelity

Fidelity, polimeraz tarafından yanlış bir nükleotidin eklenme sıklığı ile ilgilidir. High-fidelity DNA polimerazlar amplifikasyon hatalarını en aza indirir ve ürün daha sonra klonlamada ,sekanslamada ve ekpresyonda kullanılır.Bu polimerazlar, down-stream taramalar için gereken hatasız yapıları elde etmek için harcanan zaman ve emek ihtiyacını ortadan kaldırır, tasarruf sağlarlar.

Multiplex PCR

Multipleks PCR farklı DNA dizilerine özgü olan çeşitli boyutlarda amplikonları üretmek için tek bir PCR karışımı içindeki çoklu primer setlerinden oluşur.Multipleks PCR, çeşitli örnekler içindeki  aynı amplikonların karşılaştırılmasında da bir tarama testidir.

High Specificity

PCR Specificity amaçlanan hedef sekansın bir ve yalnızca bir amplifikasyon ürünü üretmesi ile ilişkilidir. Bu yalnızca hot-start ile ilişkili olmayıp buffer bileşimi ve DNA polimerazın ne kadar iyi optimize edildiği ile de ilişkilidir.

GC-Rich PCR

GC açısından zengin PCR ,GC içeriği > % 60 dan fazla olan DNA kalıpları ile ilgilidir.Bu yüksek GC içeriği, thermo stabilitenin yüksek olmasını gerektiri ki bu birçok standart Taq enziminin gösteremeyeceği  bir performanstır.

Standard PCR

Standart bir DNA polimeraz, amplifiye edilmiş ürün tespiti ve ürün boyutunun belirlenmesi gibi genel amaçlı PCR için kullanılır.Bunlar,  3'-ucunda 'A' çıkıntıları üreterek doğrudan T / A klonlama vektörleri içine klonlanmasına olanak sağlarlar

Genotyping PCR

Genotipleme PCR, genom içinde spesifik bölgelerin amplikasyonu ve karşılaştırılması ile bireylerin genetik farklılıklarının belirlenmesi sürecidir.

Long PCR

Long PCR, DNA uzunluğunun amplikasyonuna değinmekte ve rutin polimeraz ve reaktifler kullanılarak ampfiliye edilememektedir

Low-Copy PCR

Low-copy kalıpları non-spesifik bantların sebep olduğu yanlış pozitif sonuçların riskini azaltmak için yüksek duyarlı ve spesifik DNA polimeraz gerektirir.

Direct Gel Loading

Kırmızı boya ,bizim polimeraz tamponların çoğunda mecvuttur.PCR dan sonra örnekler ilave bir tampon gerektirmeden doğrudan agaroz jel üzerine yüklenebilir.


                                        ENZİM SEÇİM TABLOSU


Bioline-PCR Şirketi,

Bioline 22 yıldır geniş bir uygulama yelpazesi ile yüksek performanslı PCR enzimleri portföyü üretmekte ve geliştirmektedir.Bu süre boyunca,yüksek verim PCR için çok sayıda enzim,tampon sistemleri ve bileşenleri kinetik reaksiyonları ve süreçleri daha iyi anlamak için analiz edilmiştir. Bu alandaki araştırmalar sonucunda Bioline nın  DNA polimerazlarından MyTaq™, MyFi™  and RANGER ürün serileri güvenilir ve tekrar edilebilir yüksek hassasiyete sahiptirler.

Üstün Kullanım

Sadece polimeraz performansı geliştirmekle kalmamış,aynı zaman da kolay kullanım PCR deneyleri de geliştirilmiştir.En popüler PCR enzimlerinin çoğunda 2x master miksleri kullanım için hazırdır. Bu miksler en iyi sonuçları sunmak için önceden optimize edilmiştir.Yüksek hassasiyete erişmek için basitçe  primerleri ve kalıbı ekleyin.Ve sonraki yayın veya raporunuz için yüksek verimli sonuçlar elde edin.Birçok polimerazlar ve karışımlar görselleştirmeyi geliştirmek ve doğrudan jele yüklemeyi etkinleştirmek için kırmızı boya avantajına sahiptir.

Bioline DNA Polimerazlar

Her bir DNA polimerazlar spesifik PCR uygulamalarına göre özelliklere sahiptir. Belirli bir deneyde en iyi sonuçları elde etmek için,en uygun polimerazı seçmek çok önemlidir. Bu kılavuz en uygun DNA polimeraz seçimi için size yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kendini Pazarlayan Ürünlerimiz

Sizi  küresel müşterilerimiz tarafından sağlanan karşılaştırmalı PCR verileri ile buluşturmak için Bioline Akademiğe davet ediyoruz. Bizim temel uzmanlık ve odak noktamız PCR alanımızdır. PCR şirketi olarak adlandırılmaktan gurur duyuyoruz.